Mapa stranica Addo j.d.o.o.

 • Usluge

  • Geodetski projektGeodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

  • Iskolčenje objekataIskolčenje objekata prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine.

  • Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanjaGeodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa.

  • Snimanje iz zraka dronomZa snimanje iz zraka koristimo bespilotnu letjelicu DJI Phantom 4, a za obradu podataka posjedujemo adekvatan software.Također, imamo licencirane pilote bespilotnih zrakoplova koji Vam stoje na usluzi.  

  • Uređenje međeIskolčenje međe, tj. međnih linija je postupak kojim se na terenu određuju granice čestice temeljem katastarskih podataka.

  • Evidentiranje objekata u katastru i zemljišnoj knjiziGeodetskim elaboratom za evidentiranje zgrade, postojeće zgrade upisuju se u katastar nekretnina i zemljišnu knjigu (gruntovnicu).

  • Parcelacija zemljištaParcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Uglavnom se jedna katastarska dijeli na više njih ili se više čestica spaja u jednu.

  • Legalizacija objekataGrađani koji su sagradili građevinu bez valjanih dozvola mogli su zahtjev za ozakonjenje takvih građevina podnijeti do 30. lipnja 2018. godine u nadležni upravni odjel.

  • Usklađenje katastra i gruntovniceUsklađenje katastra i zemljišne knjige (gruntovnice) se radi kada stranka utvrdi da joj se ne podudaraju zapisi u Katastru sa zapisom u Zemljišnoj knjizi.

  • Geodetsko snimanje vodovaGeodetska izmjera se provodi kod otvorenog rova. Za izmjeru postojećih, do sada neevidentiranih vodova, koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci voda, a otkrivanje se obavlja tragačem, otkopavanjem ili tragačem i otkopavanjem voda – probni šlicevi.

  • EtažiranjeEtažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige.

  • Sudsko vještačenje za geodezijuGeodetsko vještačenje sadrži geodetsku izmjeru, izradu nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka za geodeziju.

  • Praćenje pomaka i slijeganjaGeometrijske promjene koje nastupaju na objektima mogu biti u svezi sa pomakom cijelog objekta ili nekog njegovog dijela. Veza između različitih uzroka deformacija, pomaka i slijeganja s vremenom je uvijek prisutna i nebi se smjela zanemariti.

  • Energetski certifikatEnergetski certifikat je dokument kojim se predočavaju energetska svojstva objekta. Obavezno energetsko certificiranje zgrada u Republici Hrvatskoj uvedeno je 15. člankom Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

 • O namaDruštvo je registrirano za obavljanje stručnih geodetskih poslova (djelatnosti) iz područja inženjerske geodezije, geodetsko-katastarskih poslova, etažiranja te izrade nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka za geodeziju.

 • Zaposlenici

 • Blog

  • Sudsko iskolčenje parceleKao sudski vještak dobila sam nalog da iskolčim parcelu koju je sudskim putem stranka dobila u posjed. Naime parcela se cijepa na dvije parcele.

  • LegalizacijaGrađani koji su sagradili građevinu bez valjanih dozvola mogli su zahtjev za ozakonjenje takvih građevina podnijeti do 30. lipnja 2018. godine u nadležni upravni odjel. Građani koji nisu uspjeli podnijeti zahtjev u zakonskom roku mogu se obratiti nadležnom upravnom odjelu radi mogućnosti reguliranja statusa građevine.

  • Terenski doživljajiObično stranke misle kako je geodezija prekrasno zanimanje. I je, ako voliš kišu, sunce, penjanje, skakanje i planinarenje... Mi to volimo i sa smješkom odrađujemo...

 • Linkovi

 • KontaktADDO d.o.o. Za geodetske poslove,projektiranje, savjetovanje i usluge Adresa: Ulica Svete Ane 78, HR-31000 Osijek, Hrvatska OIB: 67940502316 GSM: 099/251-5657 SWIFT: PBZGHR2X