Geometrijske promjene koje nastupaju na objektima mogu biti u svezi sa pomakom cijelog objekta ili nekog njegovog dijela. Veza između različitih uzroka deformacija, pomaka i slijeganja s vremenom je uvijek prisutna i nebi se smjela zanemariti.

Addo d.o.o. posjeduje potrebnu stručnost za praćenje takvih geometrijskih promjena.