Geodet

Naš najmlađi član, geodeta koji je u tijeku učenja svoga zvanja.