Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

ADDO

ADDO

Katastar zemljišta, nekretnina…

Katastar zemljišta je evidencija koja sadrži podatke o zemljištu, njegovom položaju, obliku, površini, načinu korištenja, proizvodnoj sposobnosti i posjedniku, a vodila se sukladno Zakonu o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta.  Katastar nekretnina je evidencija o česticama zemljine površine, zgradama i drugim…

Prijavni list za katastar i zemljišnu knjigu

Prijavni list je sastavni dio parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koje izrađuju ovlaštene geodetske tvrtke.  Prijavni list za katastar  U prijavnom listu za katastar prikazuje se stanje podataka u posjedovnom listu (broj, položaj, oblik, površina i izgrađenost katastarske čestice) prije…

Što je posao geodeta?

Geometar ili geodet je osoba koja se profesionalno bavi geodezijom. On je  geodetskoi inženjer i njegov posao obuhvaća:  Utvrđivanje vrijednosti pojedinih zemljišnih čestica i građevina, te upravljanje vlasničkim odnosima nad njima. Planiranje, izmjera, organizacija i nadzor građevinskih radova. Projektiranje, uspostavljanje…

Terenski doživljaji

Obično stranke misle kako je geodezija prekrasno zanimanje. I je, ako voliš kišu, sunce, penjanje, skakanje i planinarenje… Mi to volimo i sa smješkom odrađujemo… spremni za svaki teren u jami U ŠUMI I U MOĆVARI TROFEJ Još jedan trofej…

Legalizacija

Građani koji su sagradili građevinu bez valjanih dozvola mogli su zahtjev za ozakonjenje takvih građevina podnijeti do 30. lipnja 2018. godine u nadležni upravni odjel. Građani koji nisu uspjeli podnijeti zahtjev u zakonskom roku mogu se obratiti nadležnom upravnom odjelu…

Sudsko iskolčenje parcele

Kao sudski vještak dobila sam nalog da iskolčim parcelu koju je sudskim putem stranka dobila u posjed. Naime parcela se cijepa na dvije parcele. Iskolčena parcela dobila je svoj parcelacijski broj i uz prisustvo vlasnika iskolčena je na terenu, obilježena…

Energetski certifikat

Energetski certifikat je dokument kojim se predočavaju energetska svojstva objekta. Obavezno energetsko certificiranje zgrada u Republici Hrvatskoj uvedeno je 15. člankom Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija korisnicima i vlasnicima o njenim energetskim svojstvima,…

Praćenje pomaka i slijeganja

Geometrijske promjene koje nastupaju na objektima mogu biti u svezi sa pomakom cijelog objekta ili nekog njegovog dijela. Veza između različitih uzroka deformacija, pomaka i slijeganja s vremenom je uvijek prisutna i nebi se smjela zanemariti. Addo d.o.o. posjeduje potrebnu…

Sudsko vještačenje za geodeziju

Geodetsko vještačenje sadrži geodetsku izmjeru, izradu nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka za geodeziju. Izrađuje se na zahtjev nadležnog suda u pravnoj stvari koja se vodi kod istog, kada je potrebno utvrditi činjenice koje sudu pomažu u donošenju pravične presude…

Snimanje iz zraka dronom

Za snimanje iz zraka koristimo bespilotnu letjelicu DJI Phantom 4, a za obradu podataka posjedujemo adekvatan software.Također, imamo licencirane pilote bespilotnih zrakoplova koji Vam stoje na usluzi. PROSTORNI PODACI VISOKE KVALITETE I RAZLUČIVOSTI Našim bespilotnim sustavima stvaramo vrhunske prostorne podatke…