Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Kategorija Informiraj se

Katastar zemljišta, nekretnina…

Katastar zemljišta je evidencija koja sadrži podatke o zemljištu, njegovom položaju, obliku, površini, načinu korištenja, proizvodnoj sposobnosti i posjedniku, a vodila se sukladno Zakonu o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta.  Katastar nekretnina je evidencija o česticama zemljine površine, zgradama i drugim…

Prijavni list za katastar i zemljišnu knjigu

Prijavni list je sastavni dio parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koje izrađuju ovlaštene geodetske tvrtke.  Prijavni list za katastar  U prijavnom listu za katastar prikazuje se stanje podataka u posjedovnom listu (broj, položaj, oblik, površina i izgrađenost katastarske čestice) prije…

Što je posao geodeta?

Geometar ili geodet je osoba koja se profesionalno bavi geodezijom. On je  geodetskoi inženjer i njegov posao obuhvaća:  Utvrđivanje vrijednosti pojedinih zemljišnih čestica i građevina, te upravljanje vlasničkim odnosima nad njima. Planiranje, izmjera, organizacija i nadzor građevinskih radova. Projektiranje, uspostavljanje…

Terenski doživljaji

Obično stranke misle kako je geodezija prekrasno zanimanje. I je, ako voliš kišu, sunce, penjanje, skakanje i planinarenje… Mi to volimo i sa smješkom odrađujemo… spremni za svaki teren u jami U ŠUMI I U MOĆVARI TROFEJ Još jedan trofej…

Legalizacija

Građani koji su sagradili građevinu bez valjanih dozvola mogli su zahtjev za ozakonjenje takvih građevina podnijeti do 30. lipnja 2018. godine u nadležni upravni odjel. Građani koji nisu uspjeli podnijeti zahtjev u zakonskom roku mogu se obratiti nadležnom upravnom odjelu…

Sudsko iskolčenje parcele

Kao sudski vještak dobila sam nalog da iskolčim parcelu koju je sudskim putem stranka dobila u posjed. Naime parcela se cijepa na dvije parcele. Iskolčena parcela dobila je svoj parcelacijski broj i uz prisustvo vlasnika iskolčena je na terenu, obilježena…

Što je geodezija?

Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine. Osobe koje se profesionano bave geodezijom zovu se geodeti. Geodeziju čini pet grana: Geodetska izmjera je prikupljanje, obrada i prikazivanje podataka geodetskim metodama. Najčešći su oblici prikupljanja podataka u izmjeri neposredno prikupljanje – mjerenjem geodetskim…