Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

ADDO d.o.o

Stručni geodetski poslovi iz područja inženjerske geodezije, geodetsko-katastarskih poslova, etažiranja te izrade nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka za geodeziju.

addo

Naše usluge

ADDO d.o.o. posjeduje suvremenu geodetsku i informatičku opremu te programska rješenja i software za sve vrste izmjera i obrade podataka.

Geodetski projekti

Svaki građevinski zahvat u prostoru, bilo da ide na građevinsku dozvolu ili ne, treba imati konceptualizaciju, projekt. Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu...

Situacijski nacrti stvarnog stanja

Grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa. Geodetski snimak, ovisno o namjeni, može imati i visinsku konfiguraciju teren koja se naznačava kotama i slojnicama...

Uređenje međe

Iskolčenje međe, tj. međnih linija je postupak kojim se na terenu određuju granice čestice temeljem katastarskih podataka. Geodetski stručnjak je dužan obilježiti među...

Upis objekata u katastar i zemljišnu knjigu

Geodetskim elaboratom za evidentiranje zgrade, postojeće zgrade upisuju se u katastar nekretnina i zemljišnu knjigu...

Parcelacija zemljišta

Postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Uglavnom se jedna katastarska dijeli na više njih ili se više čestica spaja u jednu.

Legalizacija objekata

Građani koji su sagradili građevinu bez valjanih dozvola mogli su zahtjev za ozakonjenje takvih građevina podnijeti do 30. lipnja 2018. godine. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama nije na snazi...

Usklađenje katastra i gruntovnice

Usklađenje katastra i zemljišne knjige (gruntovnice) se radi kada stranka utvrdi da joj se ne podudaraju zapisi u Katastru sa zapisom u Zemljišnoj knjizi...

Geodetsko snimanje vodova

Geodetska izmjera se provodi kod otvorenog rova. Za izmjeru postojećih, do sada neevidentiranih vodova, koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci voda, a otkrivanje...

Etažiranje

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih...

Iskolčenje objekata

Iskolčenje objekata prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine...

Snimanje dronom

Za snimanje iz zraka koristimo bespilotnu letjelicu DJI Phantom 4 kojim upravlja licencirani pilot. Obrada podataka kroz software...

Sudsko vještačenje za geodeziju

Geodetsko vještačenje sadrži geodetsku izmjeru, izradu nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka...

Praćenje pomaka i slijeganja

Geometrijske promjene koje nastupaju na objektima mogu biti u svezi sa pomakom cijelog objekta ili nekog njegovog dijela...

Energetski certifikat

Energetski certifikat je dokument kojim se predočavaju energetska svojstva objekta. Obavezno energetsko certificiranje zgrada u Republici Hrvatskoj uvedeno je

U četiri koraka do naših usluga

Javite se

Redovito dajemo besplatne savjete i smatramo to dijelom našeg posla

Provjera

Provjetit ćemo Vašu lokaciju, dokumentaciju i informirati Vas što je sve potrebno

Izmjera i projektiranje

U dogovorenim rokovima i po dogovorenim uvjetima prilagođeno Vama

Gotov projekt

Garantiramo Vam profesionalnu uslugu i pristup projektu od poćetka do kraja

ADDO

Geodetski ured

s ovlaštenjem Državne geodetske uprave i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera

ADDO d.o.o.

Partneri koji imaju povjerenje u nas

Često nas pitaju