Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Usklađenje katastra i gruntovnice

Usklađenje katastra i zemljišne knjige (gruntovnice) se radi kada stranka utvrdi da joj se ne podudaraju zapisi u Katastru sa zapisom u Zemljišnoj knjizi.

Usklađuju se podaci posjednika odnosno vlasnika, površine, način uporabe. Kod usklađivanja površine geodeta treba utvrditi kada, gdje i zbog čega je došlo do ne slaganja što baš i nije jednostavna zadatak…

Tags :
gruntovnica,katastar
Share This :