Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Legalizacija objekata

Građani koji su sagradili građevinu bez valjanih dozvola mogli su zahtjev za ozakonjenje takvih građevina podnijeti do 30. lipnja 2018. godine u nadležni upravni odjel.

Geodetski snimak izvedenog stanja koji izrađuje ovlašteni geodetski stručnjak, a koji prikazuje građevinu koja se legalizira, postojeće ograde ili međe (ukoliko građevinska čestica nije ograđena ili omeđena potrebno je na terenu označiti stanje međa prema stanju u katastru) te ostale elemente potrebne za uklop na katastarski i digitalni ortofoto plan.

Na preklopu snimka sa digitalnim ortofoto planom vidi se da li je građevina snimljena prije 21.06.2011. te prema tome da li ju je moguće ozakoniti.

Geodetski snimak izvedenog stanja potrebno je izraditi za stambene objekte koji nisu evidentirani na katastarskom planu i za pomoćne objekte veće od 50m2, koji nisu evidentirani na katastarskom planu. Za nezakonito izgrađene zgrade evidentirane na katastarskom planu se, umjesto GSIS u svrhu legalizacije, koristi kopija katastarskog plana (3 primjerka)

Ukoliko ste dobili Rješenje o izvednom stanju, slijedeći korak je upis legalnog objekta u katastar i zemljišne knjige (prema čl.35 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama).

Za upis objekta u katastar i zemljišne knjige, ovlaštena geodetska tvrtka će napraviti Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama i drugim građevinama. Elaborat ovjerava i provodi nadležni katastarski ured i službenim putem šalje na provedbu u gruntovnicu. (vidi evidentiranje objekata)

GSIS izrađuje ovlaštena osoba, koja je ovlaštenje stekla sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetskih djelatnosti.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 086/2012) nije nas snazi.

Geodetski snimak izvedenog stanja nelegalno građene građevine - Geodetski snimak preklopljen na službeni DKP

Geodetski snimak preklopljen na DOF

Tags :
legalizacija
Share This :