Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Uređenje međe

skolčenje međe, tj. međnih linija je postupak kojim se na terenu određuju granice čestice temeljem katastarskih podataka.

Geodetski stručnjak je dužan obilježiti ( urediti ) među uz prisustvo svih vlasnika predmetne parcele kao i uz prisustvo vlasnika susjednih parcela.

Prilikom iskolčenja /uređenja međe geodetski stručnjak sastavlja zapisnik u kojem unosi podatke katastarske čestice: broj i vlasnika, datum, vrijeme: početak i kraj iskolčenja te prisustvo vlasnika susjednih parcela koji svojim potpisom potvrđuju prisustvo.Također, opisno opisuje tijek protezanja međe.

Ukoliko netko od sudionika nije suglasan s predočenim, stranke se upućuju na uređenje međe u sudskom postupku (vidi sudsko vještaćenje za geodeziju).

Uređenje međe izrađuje ovlaštena osoba, koja je ovlaštenje stekla sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetskih djelatnosti.

Tags :
Uređenje međe
Share This :