Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Geodetsko snimanje vodova

Geodetska izmjera se provodi kod otvorenog rova. Za izmjeru postojećih, do sada neevidentiranih vodova, koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci voda, a otkrivanje se obavlja tragačem, otkopavanjem ili tragačem i otkopavanjem voda – probni šlicevi.

U okviru tehničkog izvješca koje se prilaže elaboratu vodova, iskazuje se da je geodetska izmjera provedena kod otvorenog rova odnosno koji je način otkrivanja rabljen.

Katastar vodova vodi evidenciju o vodovima, a to obuhvaća podatke o vrstama, osnovnim tehničkim osobinama i položaju vodova, podatke o objektima koji pripadaju vodovima te o upraviteljima vodova. Vodenje katastra vodova obuhvaća pregledavanje i potvrđivanje elaborata vodova, unošenje podataka iz tih elaborata u katastar vodova te čuvanje i korištenje podataka. Podaci koji se evidentiraju u katastru se odnose na elektroenergetsku, telekomunikacijsku, vodovodnu, kanalizacijsku, toplovodnu, plinovodnu i naftovodnu mrežu.

Geodetski elaborat evidentiranja vodova izrađuje ovlaštena osoba, koja je ovlaštenje stekla sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetskih djelatnosti.

Geodetsko mjerenje i iskolčavanje šahtova

Prema potvrđenom glavnom projektu geodetska ekipa postavlja na terenu radne poligone koje mjeri na terenu položajno i visinske. Stabilizacija poligona je trajna i postavljena na mjesto gdje se ista ne bi trebala uništiti građevinskim radovima. Nakon određene poligonske mreže pristupa se iskolčenju šahtova…

Iskolčenje kanalizacije u mjestu Juršići, mjesto kod Rijeke prema glavnom projektu.

Izgled nutarnjeg dijela šahta kanalizacije - Šaht kanalizacije

Izgled nutarnjeg dijela šahta kanalizacije - Šaht kanalizacije

Izgled nutarnjeg dijela šahta kanalizacije - Šaht kanalizacije

Mjerenje točaka - Geodetska ekipa mjeri iskolčene točke na terenu...

Mjerenje točaka - Geodetska ekipa mjeri iskolčene točke na terenu...

Mjerenje točaka - Geodetska ekipa mjeri iskolčene točke na terenu...

Tags :
geodetsko,snimanje vodovoda
Share This :