Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Katastar zemljišta, nekretnina…

Katastar zemljišta je evidencija koja sadrži podatke o zemljištu, njegovom položaju, obliku, površini, načinu korištenja, proizvodnoj sposobnosti i posjedniku, a vodila se sukladno Zakonu o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta. 

Katastar nekretnina je evidencija o česticama zemljine površine, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini.

Katastar.hr je preglednik katastarskih podataka i služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske. Uvid u podatke moguć je putem broja katastarske čestice ili putem broja posjedovnog lista u odabranoj katastarskoj općini. 

Ispis posjedovnog lista ima informativni karakter i ne može služiti kao javna isprava. Javne isprave izdaju se u nadležnim područnim uredima za katastar i ispostavama. 

ADDO d.o.o. izrađuje geodetske elaborate za katastar i zemljišnu knjigu na temelju kojh se provode promjene u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Tags :
katastar
Share This :