Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Oznaka geodet

Što je posao geodeta?

Geometar ili geodet je osoba koja se profesionalno bavi geodezijom. On je  geodetskoi inženjer i njegov posao obuhvaća:  Utvrđivanje vrijednosti pojedinih zemljišnih čestica i građevina, te upravljanje vlasničkim odnosima nad njima. Planiranje, izmjera, organizacija i nadzor građevinskih radova. Projektiranje, uspostavljanje…