Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Oznaka pomak

Praćenje pomaka i slijeganja

Geometrijske promjene koje nastupaju na objektima mogu biti u svezi sa pomakom cijelog objekta ili nekog njegovog dijela. Veza između različitih uzroka deformacija, pomaka i slijeganja s vremenom je uvijek prisutna i nebi se smjela zanemariti. Addo d.o.o. posjeduje potrebnu…