Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Kategorija Usluge

Energetski certifikat

Energetski certifikat je dokument kojim se predočavaju energetska svojstva objekta. Obavezno energetsko certificiranje zgrada u Republici Hrvatskoj uvedeno je 15. člankom Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija korisnicima i vlasnicima o njenim energetskim svojstvima,…

Praćenje pomaka i slijeganja

Geometrijske promjene koje nastupaju na objektima mogu biti u svezi sa pomakom cijelog objekta ili nekog njegovog dijela. Veza između različitih uzroka deformacija, pomaka i slijeganja s vremenom je uvijek prisutna i nebi se smjela zanemariti. Addo d.o.o. posjeduje potrebnu…

Sudsko vještačenje za geodeziju

Geodetsko vještačenje sadrži geodetsku izmjeru, izradu nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka za geodeziju. Izrađuje se na zahtjev nadležnog suda u pravnoj stvari koja se vodi kod istog, kada je potrebno utvrditi činjenice koje sudu pomažu u donošenju pravične presude…

Snimanje iz zraka dronom

Za snimanje iz zraka koristimo bespilotnu letjelicu DJI Phantom 4, a za obradu podataka posjedujemo adekvatan software.Također, imamo licencirane pilote bespilotnih zrakoplova koji Vam stoje na usluzi. PROSTORNI PODACI VISOKE KVALITETE I RAZLUČIVOSTI Našim bespilotnim sustavima stvaramo vrhunske prostorne podatke…

Iskolčenje

Iskolčenje objekata prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine. Iskolčenje objekta je geodetska usluga prenošenja na teren projektiranih dimenzija, visina i položaja točaka određenog objekta. Samo iskolčenje objekta obavlja se na osnovu podataka…

Etažiranje

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige. U slučaju kada se na jednoj čestici nalazi više građevina različitih vlasnika ili unutar…

Geodetsko snimanje vodova

Geodetska izmjera se provodi kod otvorenog rova. Za izmjeru postojećih, do sada neevidentiranih vodova, koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci voda, a otkrivanje se obavlja tragačem, otkopavanjem ili tragačem i otkopavanjem voda – probni šlicevi. U okviru tehničkog izvješca koje…

Usklađenje katastra i gruntovnice

Usklađenje katastra i zemljišne knjige (gruntovnice) se radi kada stranka utvrdi da joj se ne podudaraju zapisi u Katastru sa zapisom u Zemljišnoj knjizi. Usklađuju se podaci posjednika odnosno vlasnika, površine, način uporabe. Kod usklađivanja površine geodeta treba utvrditi kada, gdje i…

Legalizacija objekata

Građani koji su sagradili građevinu bez valjanih dozvola mogli su zahtjev za ozakonjenje takvih građevina podnijeti do 30. lipnja 2018. godine u nadležni upravni odjel. Geodetski snimak izvedenog stanja koji izrađuje ovlašteni geodetski stručnjak, a koji prikazuje građevinu koja se…

Evidentiranje objekata u katastru i zemljišnoj knjizi

Geodetskim elaboratom za evidentiranje zgrade, postojeće zgrade upisuju se u katastar nekretnina i zemljišnu knjigu (gruntovnicu). Završni akt – zakonska obveza svakog vlasnika kojim građevine postaju legalne , a potkrijepljene su pravnim aktima. Objekt je važno evidentirati radi: Da bi…