Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Oznaka iskolčenje

Sudsko iskolčenje parcele

Kao sudski vještak dobila sam nalog da iskolčim parcelu koju je sudskim putem stranka dobila u posjed. Naime parcela se cijepa na dvije parcele. Iskolčena parcela dobila je svoj parcelacijski broj i uz prisustvo vlasnika iskolčena je na terenu, obilježena…

Iskolčenje

Iskolčenje objekata prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine. Iskolčenje objekta je geodetska usluga prenošenja na teren projektiranih dimenzija, visina i položaja točaka određenog objekta. Samo iskolčenje objekta obavlja se na osnovu podataka…