Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Oznaka zemljišna knjiga

Prijavni list za katastar i zemljišnu knjigu

Prijavni list je sastavni dio parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koje izrađuju ovlaštene geodetske tvrtke.  Prijavni list za katastar  U prijavnom listu za katastar prikazuje se stanje podataka u posjedovnom listu (broj, položaj, oblik, površina i izgrađenost katastarske čestice) prije…

Evidentiranje objekata u katastru i zemljišnoj knjizi

Geodetskim elaboratom za evidentiranje zgrade, postojeće zgrade upisuju se u katastar nekretnina i zemljišnu knjigu (gruntovnicu). Završni akt – zakonska obveza svakog vlasnika kojim građevine postaju legalne , a potkrijepljene su pravnim aktima. Objekt je važno evidentirati radi: Da bi…