Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Oznaka katastar

Katastar zemljišta, nekretnina…

Katastar zemljišta je evidencija koja sadrži podatke o zemljištu, njegovom položaju, obliku, površini, načinu korištenja, proizvodnoj sposobnosti i posjedniku, a vodila se sukladno Zakonu o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta.  Katastar nekretnina je evidencija o česticama zemljine površine, zgradama i drugim…

Prijavni list za katastar i zemljišnu knjigu

Prijavni list je sastavni dio parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koje izrađuju ovlaštene geodetske tvrtke.  Prijavni list za katastar  U prijavnom listu za katastar prikazuje se stanje podataka u posjedovnom listu (broj, položaj, oblik, površina i izgrađenost katastarske čestice) prije…

Usklađenje katastra i gruntovnice

Usklađenje katastra i zemljišne knjige (gruntovnice) se radi kada stranka utvrdi da joj se ne podudaraju zapisi u Katastru sa zapisom u Zemljišnoj knjizi. Usklađuju se podaci posjednika odnosno vlasnika, površine, način uporabe. Kod usklađivanja površine geodeta treba utvrditi kada, gdje i…

Evidentiranje objekata u katastru i zemljišnoj knjizi

Geodetskim elaboratom za evidentiranje zgrade, postojeće zgrade upisuju se u katastar nekretnina i zemljišnu knjigu (gruntovnicu). Završni akt – zakonska obveza svakog vlasnika kojim građevine postaju legalne , a potkrijepljene su pravnim aktima. Objekt je važno evidentirati radi: Da bi…